Novela inmersiva

Preguntes freqüents

¿Quàn comença la trama?

La trama comença quan reps la primera entrega. No sabràs el dia exacte, pero sí una aproximació. A partir d’eixe moment, l’immersió haurà començat.

¿Quàntes voltes puc interactuara la semana?

Depenent de la característiques de la novela que contractes, s’especifica en cada una d’elles el número d’entregues semanals, sent 2 les més habituals.

¿Puc enviar/rebre mensages d’àudio o de fotografia?

Aixina és. En alguns casos pot ser que rebes algun àudio o image acompanyat en el text corresponent.

¿Quànts personages hi ha en la novela?

Cada novela conta en una trama i uns personages. En lo que coincidixen totes elles és en un mínim de 2: el protagoniste i tu.

¿Tindré contacte en atres co-protagonistes?

Dependrà del camí que seguixca la trama, pero en principi no està previst.

¿Si passen més de 24 hores i no he respost qué passa en la trama? ¿Seguix avant?

Per al correcte funcionament del proyecte i viure una experiència immersiva més real, es recomana contestar en un determini inferior a 24h per a que l’autor tinga temps de reacció i puga contemplar la teua resposta en la següent entrega.

¿A part del whatsapp puc vore el desenroll de la trama en la web?

No, puix encara que la trama transcorre per a tots igual, cada u té les seues pròpies respostes personalisades.

I, ¿cóm s’estructura cada entrega? ¿quàntes entregues hi ha? ¿cóm sabré que l’entrega ha finalisat?

Cada novela especifica el número d’entregues totals que inclou, sent 8 la més habitual.

¿Puc retrocedir i demanar un gir en la trama?

No, la trama alvança i no hi ha opció de tornar arrere.

¿El protagoniste sempre farà cas a lo que se li aconselle / sugerixca?

No té per qué. En funció de la trama, el protagoniste triarà quina opció és millor en cada moment, podent fer lo que propons tú, o atra persona segons el cas.

¿Eixirà publicada l’història definitiva?

En comprar esta experiència, cedixes el teu consentiment per a que posteriorment l’editorial valore la publicació en paper de la novela, podent incloure alguna de les teues interaccions en el protagoniste.